آرماگدونپايگاه خبری،اطلاع رسانی آرماگدون 27 فروردين 1399 ساعت 9:02 http://armageddon.ir/vdcg.w93rak9yupr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : کنفرانس بین‌المللی اسلام‌هراسی برگزار می‌شود -------------------------------------------------- کنفرانس بین‌المللی اسلام‌هراسی ماه مه ۲۰۲۲ در توکیو- ژاپن برگزار می‌شود. متن : به گزارش آرماگدون ، کنفرانس بین المللی اسلام هراسی در روزهای ۲۷ و ۲۸ مه ۲۰۲۲ در توکیو- ژاپن برگزار می شود. محور موضوعات کنفرانس شامل موضوعاتی چون فعالیت ها و واکنش ها در جهان اسلام علیه اسلام هراسی در غرب، رویکردهای قرآن: زبان، جنس و تفسیر، حمله و سرکوب علیه جوامع و اقلیت های مسلمان در اروپا در گذشته و حال، مرزهای مقدس در مناسک، اسلام مدنی، تبادل دانش بین فرهنگی و بین فرهنگی در فلسفه، تولید دانش و اسلام هراسی، کاوش در روانشناسی و معرفت شناسی، از اسلام گرایی گرفته تا بعد از اسلام گرایی، مطالعات جنسیتی در اسلام، جهانی سازی و اسلام، تصویر اسلام و امپراتوری ها / ایالات اسلامی در اروپا (مطبوعات، تاریخ نگاری، آموزش مدرسه، کتاب های درسی، ادبیات، هنر) چهره های بومی و مهاجر اسلام، اسناد تبلیغاتی، انتشارات، سازمان ها و احزاب سیاسی ملی و نژادپرستانه و تبلیغات آنها علیه اسلام و مسلمانان، روابط بین دینی، روابط بین دینی در تغییر متن ها، اسلام و اقتصاد اخلاقی، اسلام و جوامع مسلمان، اسلام، اقتصاد و سیاست، اسلام، سیاست و دولت، اسلام، سیاست و دولت: چشم اندازهای جهانی در مورد اقتدار، عدم اختلاف و قدرت، اسلام: حرکات و هویت های جدید، آموزش اسلامی در زمینه های منطقه ای: چالش ها و فرصت ها، فقه اسلامی و موضوعات جاری، حقوق و اخلاق اسلامی: تشکل های نظری و تاریخچه آنها، قانون اسلامی: اندیشه و عمل معاصر، سنت سیاسی اسلامی، اندیشه و فرهنگ چاپ، اسلام هراسی: از شرق شناسی گرفته تا اسلام هراسی، قانون، شریعت و هویت ملی، برداشت های قرون وسطایی از قدرت و دانش، نوسازی و جهانی سازی جوامع و اقلیت های مسلمان در اروپا و سازمان های مذهبی آنها، سیاست های اقلیت کشورهای اروپایی، وضعیت اسلام در اروپا، گروهای مسلمان و اسلام هراسی، جامعه مسلمانان در غرب، نئو لیبرالیسم و فعالیت اسلامی، مشکلات و راه حل های جدید در قوانین اسلامی، چشم انداز اصلاحات، افراط گرایی و اسلام هراسی، تأمل در زندگی اقتصادی و دینداری در متن اقلیت، دیدگاه های اصلاح طلبانه در مورد اسلام و سکولاریسم، دین، سیاست و ایدئولوژی، روابط دین و دولت، برابری مذهبی، حوزه دینی اسلام، بازاندیشی به اسلام گرایی و لیبرال دموکراسی، حاکمان، شورشیان و محققان: قدرت و مشروعیت، جامعه شناسی اسلام، تصوف: مضامین تاریخی و ادبی، تاریخ هنر و معماری اسلامی، امت چند فرهنگی، قرآن: مفاهیم و سبک، دگرگونی اسلام است. علاقمندان به موضوعات فوق می توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۲/۰۵/tokyo/ICI/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/islamophobia-conference-in-may-۲۰۲۲-in-tokyo مراجعه گردد.