فرانسه در صدر فهرست حمله علیه مسلمانان

شبستان , 22 آبان 1398 ساعت 14:51

شاخص دیده بان اسلام هراسی مصر نشان می دهد که در ماه اکتبر فرانسه با هشت مورد حمله، آزار روحی و روانی وتبعیض ضد مسلمانان رتبه اول را در میان کشورهای غربی به دست آورده است.


به گزارش «آرماگدون» ، به نقل از الیوم السابع، دیده بان اسلام هراسی وابسته به دارالفتوای مصر، شاخص ماهانه اسلام هراسی که با رصد و تحلیل مهمترین هتک حرمت ها و نقض ها ضد مسلمانان و مهاجران مناطق اسلامی در جامعه غرب به دست آمده است، نشان می دهد که فرانسه به دلیل نقض حقوق و هتک حرمت به مسلمانان و نمادهای دینی در ماه اکتبر ۲۰۱۹ میلادی در راس این شاخص قرار گرفته است.
دیده بان اسلام هراسی در گزارشی اعلام کرد: در ماه اکتبر در فرانسه هشت مورد هتک حرمت و حمله به مسلمانان و مراکز اسلامی صورت گرفته است که سه مورد آن آزار و اذیت روحی و روانی و یک مورد حمله بدنی بوده است.
این دیده بان گزارش داد که آمریکا رتبه دوم را در ماه اکتبر به دست آورده است، به طوری که پنج حمله و نقض حقوقی ضد مسلمانان در این کشور رخ داده که شامل آزار و اذیت روحی و روانی، حمله بدنی و تبعیض اداری ضد مسلمانان است.
در این گزارش آمده است که انگلیس و بلژیک رتبه سوم را در نقض حقوق مسلمانان و مهاجران در ماه اکتبر به دست آوردند و رتبه چهارم به هلند، ایرلند، بوسنی، کانادا و استرالیا اختصاص دارد. این مسئله بیانگر رشد خشونت ضد مسلمانان در این کشورهاست.
دیده بان اسلام هراسی گزارش داد: مسلمانان گروهی هستند که از سوی افراط گرایان تندرو مورد بیشترین حمله قرار می گیرند. به طوری میزان حملات به مسلمانان در چهار کشور اروپایی از جمله فرانسه به ۵۹.۱ درصد رسیده است.
این دیده بان در پایان گزارش خود آورده است که گروه های راستگرا بیشترین حملات را ضد مسلمانان و مهاجران انجام می دهند و به انتشار افکار مسموم در جامعه و ایجاد دستورکارهایی برای هدف قرار دادن و تخریب و آسیب زدن به نمادها و شخصیت های اسلامی اقدام می کنند.
هدف این شاخص تدوین برنامه عملی برای مبارزه با پدیده افراط گری و خشونت ضد مسلمان و مهاجران است.


کد مطلب: 6848

آدرس مطلب: http://armageddon.ir/vdch.kn-t23n66ftd2.html

آرماگدون
  http://armageddon.ir