داخلی صفحه آخر خبر
سه جمله برای یک جهیزیه
این فراخوان شما را دعوت می کند به مشارکت در تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند که ماههاست عقد کرده مانده.
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۲
کد مطلب: 2071
سلام و خداقوت
این فراخوان شما را دعوت می کند به مشارکت در تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند که ماههاست عقد کرده مانده.
پدر پیر و از کار افتاده ای دارد که بیمار است.
خیمه زندگی ساده و فقیرانه آنها در یکی از مناطق جنوب تهران برپاست.
همت کنید برای تهیه جهیزیه ایشان


تذکر مهم
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark