داخلی صفحه آخر خبر
همت کنید برای ترخیص یک مادر
در خانواده از راه دوزندگی وسایل جانبی خودرو امرار معاش می کند و درماه چیزی در حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد دارد. منزل آنها خانه ایست استیجاری در حدود ۱۰۰ متر که که هفته پیش در ایام اوج مشکلات خانواده به جهت بیماری مادر(که شرح آن خواهد آمد) به سبب فشار صاحبخانه برای تخریب منزل مجبور به تخلیه و اثاث کشی شده اند.
شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۱
کد مطلب: 1662
گزارش زیر درباره خانواده ای ست با ۷ فرزند که ۴ فرزند آن هنوز در خانه هستند.
پدر خانواده از راه دوزندگی وسایل جانبی خودرو امرار معاش می کند و درماه چیزی در حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد دارد.
منزل آنها خانه ایست استیجاری در حدود ۱۰۰ متر که که هفته پیش در ایام اوج مشکلات خانواده به جهت بیماری مادر(که شرح آن خواهد آمد) به سبب فشار صاحبخانه برای تخریب منزل مجبور به تخلیه و اثاث کشی شده اند.
اما مشکل اصلی خانواده…
مادر این خانواده ۲۰ سال است که از بیماری فتخ ناف رنج میبرد و تاکنون ۵ بار مورد جراحی قرار گرفته است ولی هربار بعد از چند وقت عود کرده و مجددا مشکل ساز شده است.
حدود ۲۵ روز پیش بیماری مادر به شدت عود میکند و او را به بیمارستان فیروزگر تهران منتقل می کنند و در آنجا تحت عمل جراحی قرار می گیرد،که هزینه وسایل و عمل چیزی درحدود ۳۲ میلیون ریال می شود که توسط خیرین تهیه می گردد.
ولی متاسفانه عمل موفقیت آمیز نبوده و به خاطر فشاری که در حین عمل به قلب و ریه آمده مادر دچار ایست قلبی می شود و فورا به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل میشود تا بعد از احیا و بهبود نسبی وضعیت مجددا تحت عمل جراحی قرار گیرد.
درجریان عمل دوم،بچه ها تمام طلاها و وسایل ارزشمند خود را می فروشند تا هزینه وسایل و داروهای مادر را به مبلغ ۴۴ میلیون ریال تامین کنند و به لطف خدا این بار عمل با موفقیت انجام میشود و مادر در آستانه ترخیص از بیمارستان قرار می گیرد.
اما هزینه ی عمل های جراحی و ۱۵ روز بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه،آنچنان سنگین است که دیگر این خانواده از پس پرداخت آن برنمی آیند.
بیمارستان برای ترخیص مادر؛ پس از کسر حق بیمه ۵۳۹۰۲۶۴۳ ریال مطالبه کرده است.
این خانواده برای هزینه های قبل به هر دری زده اند و به هر کسی رو انداخته اند؛اما برای ترخیص دیگر آه در بساط ندارند.
همت کنید برای ترخیص این مادر از بیمارستان …
تذکر مهم:
درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark