آبروداری کنید برای هدیه یک جهیزیه
پدر به دلیل مشکلات جسمی که دارد، بیکار است و خرج خانواده از راه کارگری در منازل و برخی کارها مانند پاک کردن سبزی و دوردوزی کفش های بچه گانه مادر و دختر خانواده تامین می شود که البته میزان ثابتی هم ندارد و بستگی به کار و کارفرما دارد.
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۷
کد مطلب: 2341
سلام و خداقوت
این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک زوج آبرومند است.
خانواده عروس مستاجر خانه ای کوچک در جاده ورامین هستند.
پدر به دلیل مشکلات جسمی که دارد، بیکار است و خرج خانواده از راه کارگری در منازل و برخی کارها مانند پاک کردن سبزی و دوردوزی کفش های بچه گانه مادر و دختر خانواده تامین می شود که البته میزان ثابتی هم ندارد و بستگی به کار و کارفرما دارد.
داماد هم کارگر ساده یک کبابی در همان منطقه است. پدر ایشان هم بازنشسته یکی از رسانه های مکتوب کشور است.
عروس خانم دو خواهر دیگر هم دارد که یکی ازدواج کرده و دیگری دانش آموز است.
خانواده تا امروز فقط توانسته اند دو دست رختخواب و مقداری لوازم خرده آشپزخانه تهیه کنند.
همت کنید تا بتوانیم آبروی خانواده دیگری را بخریم و شادی را به آنها هدیه کنیم.
تذکر مهم
درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark