داخلی صفحه آخر خبر
تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند
خانواده ای ۶نفره در منطقه یاغچی آباد زندگی می کنند که متاسفانه پدر معتاد است و خرج زندگی با کار کردن همسر ۴۵ساله اش در یک بیمارستان تامین می شود.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب: 2119
سلام و خداقوت
این فراخوان شرحی مختصر برای تهیه یک جهیزیه است .
خانواده ای ۶نفره در منطقه یاغچی آباد زندگی می کنند که متاسفانه پدر معتاد است و خرج زندگی با کار کردن همسر ۴۵ساله اش در یک بیمارستان تامین می شود.
پدر و مادر مادر خانواده نیز با آنها زندگی می کنند.
این مادر ۴ فرزند(دو دختر و دو پسر) دارد.
یکی از پسرها ازدواج کرده و وضع مالی خوبی ندارد و یکی از پسرها ۱۶ ساله است.
یکی از دخترها دانشجواست و دختر دیگر مدتی است که عقد کرده است.
خانواده داماد برای بعد از ماه صفر قرار ازدواج گذاشته اند اما خانواده عروس خانم به شدت در مضیقه هستند و برای تهیه جهیزیه ناتوان.
لطفا همت کنید
تذکر مهم
درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark