داخلی صفحه آخر خبر
“همت”برای خریدن یک پای مصنوعی
این بنده خدا یک پای مصنوعی دارد که کیفیتش را از دست داده و در سرما و گرما به خاطر انقباض و انبساط پای مصنوعی یا پا داخلش قرار نمی گیردا یا همراه با درد و زخم است.
يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب: 2088
همت کنید
آقای س.چ کارگر یک کارخانه چوب در یکی از شهرک های صنعتی است.
ایشان در سال ۸۹ بر اثر تصادف یک پای خود را از دست می دهد و متاسفانه راننده فرار کرده است.
بخاطر شرایط جسمی اش مدتها بیکار بوده و تحت پوشش هیچ بیمه ای هم نبوده است.
البته همسر ایشان درکارگاهی با حقوق ماهیانه حدود ۳۰۰هزار تومان کارگری می کند.
این خانواده یک دختر دبیرستانی دارد.
این بنده خدا یک پای مصنوعی دارد که کیفیتش را از دست داده و در سرما و گرما به خاطر انقباض و انبساط پای مصنوعی یا پا داخلش قرار نمی گیردا یا همراه با درد و زخم است.
بر اساس پیش فاکتور ارائه شده بیمارستان هلال احمر اصفهان برای تهیه این پای مصنوعی ۳۳میلیون ریال نیاز است.

تذکر مهم
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark