داخلی صفحه آخر خبر
صدای این پدر گنگ را می شنوید؟
آقامحمدباقر اما هیچ گاه دست تکدی به سوی کسی دراز نکرده و مدتهاست که کارگر نانوایی است تا زندگی خود، همسر و ۲فرزند ۱۴ساله و ۸ساله اش را آبرومندانه اداره کند.
پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۶
کد مطلب: 1776
پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله):
هرکس صدای فریاد مسلمانی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست
۴۸سال از عمرش می گذرد اما هنوز نتوانسته صدایش را به گوش کسی برساند چون گنگ است.
تصور کنید با این شرایط جسمی کسی حاضر شود با او ازدواج کند در حالی که هیچ سرمایه ای در زندگی جز توکل و امید ندارد.
آقامحمدباقر اما هیچ گاه دست تکدی به سوی کسی دراز نکرده و مدتهاست که کارگر نانوایی است تا زندگی خود، همسر و ۲فرزند ۱۴ساله و ۸ساله اش را آبرومندانه اداره کند.
پسرها مانند خیلی کودکان و نوجوانان دیگر ارزوی بسیاری چیزهای کوچک را دارند که از آن محرومند.
آنها در شرایط سختی در یک خانه استیجاری که مهلت آن هم به پایان رسیده به آرامی و سادگی زندگی می کنند.
مدتها قبل برای رهایی از این شرایط با کلی امید و آرزو و با کمک برخی خیرین در مسکن مهر یکی از شهرستانهای شمالی( که اصالتا زاده آنجاست) ثبت نام می کند تا با سکنی در آن منطقه، زندگی اش رنگ و لعابی نو بگیرد.
بخشی از سهم آورده پرداخت می شود اما مدتی است که تعاونی مسکن مهر به آنها اعلام کرده اگر مبلغ ۴۰میلیون ریال مبلغ افزوده شده قیمت تمام شده واحد کوچکی که قرار است مامن و ماوی این خانواده باشد ، واریز نکنند امتیاز مسکن مهر آنها لغو می شود.
متاسفانه خیرینی که تا امروز عمده سهم این عزیز را نیز واریز کرده اند در حال حاضر امکان و توان پرداخت این مبلغ را ندارند.
****
آقا محمدباقر شاید لال باشد اما چشمان تر شده اش وقتی کنار همسرش می نشیند و او به جای پدر حرف می زند گویاترین مفاهیم زندگی است.
آقا محمدباقر شاید ناشنوا باشد اما درد دل های او شنیدنی است البته برای هرکس که شنوا باشد.
به لطف الهی اگر مبلغ مذکور تهیه شود از طرف خیریه همت به حساب مسکن مهر این خانواده آبرومند (که قابل برداشت نیز نمی باشد) واریز خواهد شد.
Share/Save/Bookmark