داخلی صفحه آخر خبر
همت شب قدری*پیوند استخوان لگن مادر۲۸ساله
بیماری وی با دارو تحت کنترل بود که آخرین بار که همسرشان برای خرید دارو می رود به علت نداشتن پول وشرمندگی از برگشتن با دست خالی، برای مدت طولانی ناپدید می شود.
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۴
کد مطلب: 1733
خانم ش. ۲۸ ساله دارای دو فرزند دختر کمتر از هفت سال دارد و همسرش هم کارگر است.
در خانه ای تقریبا مخروبه مانند در یکی از شهرستان های استان خوزستان مستاجر هستند.
این مادر مدتی قبل از درد زانو رنج می برده اما به علت گرفتاری های زیاد خانوادگی و مشکلات مالی به دکتر مراجعه نمی کنند تا این که درد بسیار شدید و غیر قابل تحمل می شود.
بر اساس نظر پزشک معالج در ناحیه زانو و استخوان لگن دچار تومور شده است که تومور لگن بسیارپیشرفت کرده بود و نیازمند عمل فوری بود.
آن ها تمام دارایی خود را جمع می کنند که مبلغ ناچیزی می شود، دکتر ایشان که وضعیت اورژانسی بیمار و عدم توانایی مالی او را می بیند، از دستمزد خودش میگذرد و او را عمل می کند اما در حین عمل متوجه می شوند که تومور بسیارپیشرفت کرده و نیازمند پیوند استخوان لگن است.
عمل پیوند برای بار اول با شکست مواجه می شود. برای بار بعدی همسر ایشان از هر جا که می تواند پول قرض می کند و همه دوستان و آشنایان و نیز افراد فامیل روی هم پول می گذارند که تقریبا نصف پول عمل ایشان جمع می شود و دکترشان راضی شد با همان مبلغ ایشان را عمل کند چرا که وضعیت ایشان اورژانسی بود.
ایشان بعد از انجام این عمل به علت عدم توانایی مالی و نیز راه نرفتن به روستا و منزل مادرش کوچ می کند.
بیماری وی با دارو تحت کنترل بود که آخرین بار که همسرشان برای خرید دارو می رود به علت نداشتن پول وشرمندگی از برگشتن با دست خالی، برای مدت طولانی ناپدید می شود.
وقتی خانم ش بعد از سه ماه به دکتر مراجعه می کند متوجه می شود که تومور دوباره ظاهر گشته و نیازمند عمل فوری است اما امروز به معنای واقعی کلمه ؛ آه در بساط ندارد.
باید فورا به صورت اورژانسی عمل شود و این بار دستمزد خودش را نیز تمام و کمال می خواهد.لازم به ذکر است که تومور ناحیه زانو فعلا خطرناک نمی باشد و ناحیه لگن در اولویت قرار دارد.
هزینه جراحی این مادر بزرگوار حدود ۱۲میلیون تومان است که تاکنون فقط توانسته اند ۴میلیون تومان آن را تهیه کنند.
*همت کنید همتی شب قدری*
تذکر مهم
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark