داخلی صفحه آخر خبر
این خانواده نیازمند را سرفراز کنید
این خانواده هنوز نتوانسته است هیچ یک از اقلام اصلی جهیزیه را تهیه نماید و به همین جهت مادر ایشان سخت تحت فشار خانواده داماد قرا گرفته است که این امر موجب ایجاد ناراحتی های روحی برای ایشان گردیده است.
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۴
کد مطلب: 1758
سرپرست خانواده ۱۲ سال پیش مرحوم شده است.
هم اکنون در خانه ای محقر در جنوب شهر تهران در محله خزانه مستاجر بوده و زندگی می کنند.
مادر خانواده با دریافت یارانه و فروش لباس بین آشنایان درآمد مختصری دارد.
این خانواده دارای دو دختر می باشد که هم اکنون یکی از دختر خانم ها عقد کرده است .
قرار بر این بوده است که مراسم عروسی این دختر خانم یک هفته بعد از ماه مبارک باشد که به دلیل فراهم نبودن جهیزیه فعلا نامعلوم است.
خود دختر خانم نیز با کارگری سعی می کند درآمدی ناچیز برای کمک به زندگی اش فراهم نماید ولی در تامین هزینه های اولیه زندگی نیز با سختی های فراوان مواجهند چه برسد به تامین هزینه جهیزیه.
ااین خانواده هنوز نتوانسته است هیچ یک از اقلام اصلی جهیزیه را تهیه نماید و به همین جهت مادر ایشان سخت تحت فشار خانواده داماد قرا گرفته است که این امر موجب ایجاد ناراحتی های روحی برای ایشان گردیده است.
همت کنید برای تهیه هزینه یک جهیزیه=۴۰میلیون ریال
تذکر مهم
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد
Share/Save/Bookmark